domů >  klicova-slova > taiji > forma > 

Citace - Taiji - formaFrancois-Hainry-Wudang-18.jpg

Video:
Hainry, François. Wudang Shang 18 Forms[online]. Rennes, France : ABTCC, 2012. Dostupné z WWW: <youtube.com>. [q201] [s30]

„Pod prázdným kruhem Wu-ťi se nachází kruh Tchaj-ťi, koncentrický poloviční jin a jang kruh, ve kterém se jang manifestuje jako pohyb a když dosáhne svého limitu, následuje jin, který se projevuje jako klid a opačně, když klid dosáhne své hranice, dochází k návratu pohybu. Tímto způsobem jsou pohyb a klid, jin a jang a opačně, výchozím zdrojem všeho dalšího. Je to přesně to, co se děje v taiji formě, tui shou a sebeobraně (boji).“

Jan_Pletanek_Taiji_a_Taijiquan_Pardubice.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Taiji a Taijiquan: Bez vytrvalé praxe jsou všechny tyto informace bezcenné[online]. Pardubice, 2005. s. 55. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q199] [s29]

„Je mi mile a ticho. Sleduji to kolem jak na plátně kina. Nejde mi dělat komentáře a zaujímat stanoviska, a tak se tak směju a směju... Taiji je jak nikdy. Dostal jsem napojení, respektive ho obnovil na „staré mistry“. Žádné sestavy původně v taiji nebyly, všechno je to jen otázka napojení a tělo se pak hýbe zcela samo a naprosto úžasně. Vlastně - dynamická meditace, ale to už někdo říkal, jen nevím, jestli to myslel takhle. Taiji je anebo někdo něco cvičí, ale potom to taiji rozhodně není.“

Kod_Peru_2004_Jan_Pletanek.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Kód Peru 2004[online]. Pardubice, 2004. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q159] [s26]

„Pokud se nám podaří pozvednout ducha (= aby velel), nemusíme se obávat těžkopádnosti a neobratnosti (stagnace). To je nazýváno „zavěšení za vrchol hlavy.“ Taiji classic.
(Fyzický projev toho, že tělo je vedeno myslí, je to, že hlava je jakoby zavěšena za vrchol)“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q134] [s23]

„‚Pokud bude ki volně proudit, tělo se pak bude řídit myslí.‘ Taiji classic

Pokud někdo přijde, tak se o mě zrcadlí. Obsah je formou. Vnitřní hojnost (bohatství) se stává hojností materiální. Vnitřní pohyblivost a volnost je pohyblivostí a volností. Pokud útočí, útočí na to, co ve mně není v pořádku (srovnáno). Pokud se vnitřně vyladím, vrátím do svého středu, nemůže na mě zaútočit. Všechno se odehrává jen v naší mysli.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q127] [s23]

Taiji není technika, je to obsah. Obsah je vnější forma.

Neexistuje obsah bez formy a neexistuje forma bez obsahu.
V základu jsou dvě cesty:
Za prvé, přes vnější formu dovnitř. Přes správné držení těla se dostáváme do cítění a díky němu se objevuje určitý vnitřní obsah. Neboli vnější forma nás učí najít obsah.
Za druhé, obsah mi vytváří formu. Správný obsah udělá správnou formu. Taiji (ki) je bez jakékoli formy. Vezmu obsah a tím vznikne vnější forma.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q126] [s23]

„When you focus, it is easy to excel.“

SunLuTang_Taiji.jpg

Video:
SUN LU TANG: photos[online]. Zayayuma, 2008. Dostupné z WWW: <YouTube.com>. [q101] [s19]

„Praktikování formy je kung fu (umění) porozumění sobě. Cvičení s partnerem je kung fu porozumění ostatním.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q81] [s17]

„Cílem praktikování sólo formy je prohlubování úrovně chápání (znalosti) sebe.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q80] [s17]

„Ten, kdo se pustí do studia forem Tchaj-ťi, nesmí v žádném případě pospíchat. Každý den musí zevrubně studovat a cvičit jednu či dvě pozice. Pak snadno pochopí jejich vnitřní smysl. Ti, kteří jich budou cvičit příliš mnoho, budou pouze klouzat po povrchu.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q72] [s13]

„Při cvičení Tchaj-ťi čchüan je třeba dodržovat třináct následujících pokynů:
1. Svěste ramena a nechte klesnout lokty.
2. Nechte klesnout hruď a vykleňte záda.
3. Nechte čchi klesnout do tan-tchienu.
4. Energie na vrcholku hlavy by měla být lehká a citlivá.
5. Uvolněte pas a boky.
6. Rozlišujte mezi plností a prázdnotou.
7. Pohyb horní a dolní poloviny těla musí být vzájemně koordinován.
8. Používejte mysl a nikoli sílu.
9. Vnější a vnitřní musí být v harmonickém vztahu.
10. Je třeba propojit mysl a čchi.
11. Hledejte klid v pohybu.
12. Pohyb a klid je třeba spojit.
13. Každá pozice musí být uměřená a jednotná.
Toto je třináct důležitých pokynů. Je třeba věnovat pozornost každému pohybu. Každá pozice musí být dokonalá. Ani jeden z uvedených třinácti pokynů nesmí být zanedbán. Doufám, že žáci budou ke cvičení přistupovat pečlivě a kriticky. Jang Čcheng-fu“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q71] [s13]

„Tai-chi belongs to the group of Chinese systems of internal kung-fu. Its origin in the 12th century when the mythical Taoist Zhang San-feng lived more than 200 years thanks to its exercises. Tai-chi is one of the more complex excercises which has ever been created. It brings together many skills. In the old order they speak about so called five pillars of art.“

YouTube_Taiji_Snails.jpg

Video:
24SNAiLSMEDiA. Taiji[online]. 24SNAiLS, 2008. Dostupné z WWW: <youtube.com>. [q4] [s3]