Jak správně citovat?Pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodně platná "citační norma":

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996)
• obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od 1.2.2000)
• stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti.

Masarykova_Univezita.jpg

Web:
NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI : Jak správně citovat : Textová opora k interaktivní přednášce (pdf)[online].  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2006. s. 9. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/ informace/materialy/pages/citace_opora.pdf>.


„Vaše inspirace v našich citacích.“

     Vítáme vás! Více o těchto stránkách najdete v sekci Vaše inspirace v citacích.

„SEDĚT ČELEM KE ZDI

[SUN BU-ER]
Všechny věci dokončené,
sedíte tiše v malém výklenku.
Lehké tělo se veze na purpurové energii,
klidná přirozenost se omývá v čistém jezeře.
Původní energie je sjednocená, jin a jang jsou jedno,
duch je stejný jako vesmír.
Když je práce hotová, pokloňte se Nefritovému paláci,
dlouhé hvízdnutí přivolá mlhavý vánek.

[PŘEPIS]
Nedá se nic dělat ani nedělat.
Jedna z možností z nekonečně mnoha.
Vše je uvnitř nás
a dávno zmizelo nečisté i čisté.
Bez počátku a konce,
vesmír je mým tělem.
Sen ve snu ve snu ve snu.
Víření beze smyslu.“

14-basni-sun-bu-er.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q244] [s34]