Jak správně citovat?Pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodně platná "citační norma":

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996)
• obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od 1.2.2000)
• stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti.

Masarykova_Univezita.jpg

Web:
NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI : Jak správně citovat : Textová opora k interaktivní přednášce (pdf)[online].  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2006. s. 9. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/ informace/materialy/pages/citace_opora.pdf>.


„Vaše inspirace v našich citacích.“

     Vítáme vás! Více o těchto stránkách najdete v sekci Vaše inspirace v citacích.

„Podle jejich výpočtu jsme nyní na konci pátého věku slunce, který započal 13.8.3114 př.n.l. a skončí 21.12.2012. V tomto období bude podle předpovědí planeta svědkem převratných změn a velkého duchovního obrození lidstva. Ti, kteří přežijí, vstoupí do nového zlatého věku. Někteří badatelé se domnívají, že tyto změny už započali…
Michael Glickmann: Další věc je, že se stále silněji projevují zákonitosti karmy. Špatní lidé jsou potrestáni a dobří lidé odmněňování. Co si myslíme, to také dostaneme. Jak čas běží, je to stále zřejmější, protože my všichni jsme teď uprostřed posunu. Až tento posun v roce 2012 skončí, bude to úplně nová planeta a myslím, že to bude bolet.“

kvadratura_kruhu_kruhy_v_obili.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q179] [s5]