Jak správně citovat?Pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu upravuje mezinárodně platná "citační norma":

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1.12.1996)
• obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů

ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od 1.2.2000)
• stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti.

Masarykova_Univezita.jpg

Web:
NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI : Jak správně citovat : Textová opora k interaktivní přednášce (pdf)[online].  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2006. s. 9. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/ informace/materialy/pages/citace_opora.pdf>.


„Vaše inspirace v našich citacích.“

     Vítáme vás! Více o těchto stránkách najdete v sekci Vaše inspirace v citacích.

„ZŘEKNUTÍ SE OBILÍ

[SUN BU-ER]
Když už se můžete živit živoucí energií,
vaše plíce budou v mimořádném stavu jasného klidu.
Zapomeňte na ducha a nejsou žádné jevy,
kterých byste se drželi,
spojte se s původním a nynější prázdnota je pryč.
Na snídani si najděte hlízy divokého kulkasu,
když máte hlad v noci, nasbírejte houby z mokřin.
Pokud přimícháte kouř a oheň,
vaše tělo nebude kráčet po safírovém jezeře.

[PŘEPIS]
Vnější není, k naplňování dochází zevnitř
a přichází klid.
Odlož sebe
a co je pak důležité?
Zůstane jen stále jsoucí.
Vše je stejné a nic jako dřív.
Odemkni a rozpusť vědomí člověka.
Malé Tao taky Tao.
Proto neodmítej, ale vezmi s sebou.“

14-basni-sun-bu-er.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q243] [s34]