Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy - Jan Pletánek„Taiji není cvičení, je to princip použitelný ve všech oblastech života. Taijiquan, shitsu, aikido (japonský taijiquan) jsou systémy respektující a vycházející z principu taiji, tedy toho, že všechny věci pocházejí z jednoho zdroje a jednoty protikladů.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q121] [s23]

„Všechno co děláme, je energie. Jsme energetická pole. Všechno, co děláme, je myšlenka. Jsme myšlenka. Kde máme hranice? To určuji jen já sám. Všechna omezení jsou jen v naší mysli. “

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q122] [s23]

„Taiji (ki) je stále tady a teď a není na něm nic nadpřirozeného. Máme plně vybavený energetický systém. Jsme neustále plni energie (my jsme energie) a neustále tvoříme svůj život, náš svět. Naše myšlenky dávají směr energiím a ty pak vytvářejí všechny naše životní situace, formují naše tělo, přitahují podobné. Naše obsahy vytvářejí všechny materiální formy. Jsme skuteční sochaři forem. Našimi nástroji jsou naše pozornost a myšlenky, které jsou zároveň energií, a ta je formou (předlohou) pro materiální tvary. Tento přepis je tu stále a takto je tvořen náš svět. Je to praktické fungování reality. Můžete dělat, co vás napadne – meditovat, stavět se na hlavu, tvrdit, že to není, ale nic se na tom nemění. Jsou to pravidla hry. Můžete je respektovat a využít, anebo ignorovat. Je jen na nás, jak vědomě je budeme používat. V každém případě - my sami jsme tvůrci svého života, těla a událostí a pokud za to přijmeme zodpovědnost, můžeme se stát skutečnými mistry a ekvilibristy.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q123] [s23]

„Mnozí chybně odkládají (odvrhnou) blízké a hledají (usilují o) vzdálené (daleké).

Říká se: „Mineš o vlas a zajdeš si tisíc mil.“ Taiji classic“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q124] [s23]

„Finta je, že tělo se dá držet, ale vnitřek – vaše pocity, cítění, vnímání, myšlenky, nikdo držet nemůže. Proto se i ony mohou volně pohybovat. To veselé a komické na tom je, že pokud se pocit pohybuje, tělo je schopné ho následovat. Ledaže se zapojí váš rozum, který řekne, že to není možné, protože v tom okamžiku získává vládu nad tím pocitem a může ho zablokovat. Proto je třeba vnést důvěru, že to tak může fungovat.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q125] [s23]

Taiji není technika, je to obsah. Obsah je vnější forma.

Neexistuje obsah bez formy a neexistuje forma bez obsahu.
V základu jsou dvě cesty:
Za prvé, přes vnější formu dovnitř. Přes správné držení těla se dostáváme do cítění a díky němu se objevuje určitý vnitřní obsah. Neboli vnější forma nás učí najít obsah.
Za druhé, obsah mi vytváří formu. Správný obsah udělá správnou formu. Taiji (ki) je bez jakékoli formy. Vezmu obsah a tím vznikne vnější forma.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q126] [s23]

„‚Pokud bude ki volně proudit, tělo se pak bude řídit myslí.‘ Taiji classic

Pokud někdo přijde, tak se o mě zrcadlí. Obsah je formou. Vnitřní hojnost (bohatství) se stává hojností materiální. Vnitřní pohyblivost a volnost je pohyblivostí a volností. Pokud útočí, útočí na to, co ve mně není v pořádku (srovnáno). Pokud se vnitřně vyladím, vrátím do svého středu, nemůže na mě zaútočit. Všechno se odehrává jen v naší mysli.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q127] [s23]

„Praví se, „nejdříve mysl pak až je tělo.“ Duch je uvolněn, tělo klidné. V každém okamžiku zachovávat pozornost. Vše závisí na mysli, ne na vnějšku. Taiji clasic“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q128] [s23]

„Mnoho bojovníků mluví o aplikacích a myslí tím jednotlivé bojové techniky, odpovídající konkrétním pohybům formy. To jsou, ale jen a pouze bojové aplikace, ne skutečné a živé aplikace taiji. Aplikace taiji je být spokojený, šťastný, bohatý, zdravý, milující, tvořící, naplněný soucitem a poznáním o pravém stavu věcí.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q129] [s23]

„‚Útok je energetický dárek.‘ (Ueshiba)

Miluj své nepřátele. Útok je navázání kontaktu. On mi dává možnost ukázat úžasné věci. Pokud mám strach, nejsem ve svém středu, nejsem v jednotě. Čím mám z něčeho větší strach, tím víc posiluji to, z čeho ten strach mám. Když mi někdo něco dává, nemusím mít strach. Nemusím se bránit, nebojuji s tím, jen to bezpodmínečně přijmu. A pokud PŘIJMU, tak je to tedy MOJE a můžu si s tím dělat, co mě napadne – vrátit to, položit to na zem, dát to doleva, doprava, vzít to s sebou…“

Morihei_Ueschiba_1.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q130] [s23]

„‚Pokud na mě útočí. Je mimo řád vesmíru a proto prohrává.‘ (Ueshiba)

Kdo začne, prohrál. Chtění je vázání. Začne, tedy chce – a to vyvazuje ze svobody.“

Morihei_Ueschiba_3.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q131] [s23]

„V taiji stále cvičíme obsah (to je také ten poněkud omšelý termín a rozdělení na vnitřní a vnější styly kungfu). Ve cvičení se objevují stejné blokády a problémy, jaké má člověk normálně (s čím bojuje). Pokud vidíte někoho cvičit, můžete okamžitě říct, kde má problémy v každodenním životě. Jakmile někde něco nefunguje, tak to jen přeneseně ukazuje, že s obdobnou situací má dotyčný problém v „civilu“. A to je ta velká možnost a šance, kdy cvičení může pomoci a pokud se vám podaří, aby ta blokáda (problém) byla překonána a zmizela, tak to má okamžitý účinek v celém vašem životě. “

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q132] [s23]

„Nikdy to není ten útočník (svět, tělo, matrix, samara…), kdo je zlý. Z hlediska taiji je to vždy problém mě samotného, že ve mně není něco v pořádku a prostřednictvím toho „útočníka“ (světa) dostávám zrcadlový obraz sebe sama.
‚Podívám-li se soupeři do očí, uvidím sám sebe.‘“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q133] [s23]

„Pokud se nám podaří pozvednout ducha (= aby velel), nemusíme se obávat těžkopádnosti a neobratnosti (stagnace). To je nazýváno „zavěšení za vrchol hlavy.“ Taiji classic.
(Fyzický projev toho, že tělo je vedeno myslí, je to, že hlava je jakoby zavěšena za vrchol)“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q134] [s23]

„Nemůžu dát to, co nemám. Mám-li bonbóny, můžu vám je dát. Pokud je nemám, nemůžu vám je dát. Nejprve musím cítit sebe a pak to mohu rozšířit na někoho jiného. Jsem-li uvolněný, můžu uvolňovat někoho jiného. Mám-li svůj prostor, pak ho můžu dát ostatním. Mám-li rád sám sebe, můžu mít rád ostatní. („Miluj bližního svého jako sama sebe.“) Připustím sama sebe… Důvěřovat sám sobě… Atd. Dáváme to, co máme.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q135] [s23]

„‚Pokud nebudu bojovat sám se sebou, nemusím bojovat s nikým.

Pokud cokoli příjmu (přijímám), je to moje a můžu si s tím tím pádem hrát a dělat co chci. Pokud nepřijmu sám sebe, není možné přijmout nic z tzv. vnějšku.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q136] [s23]

„Jako v tui shou. Ruku partnera neodvádím ani mu neustupuji, nevyklízím pole, nevytvářím prázdno (to je umělé), neutíkám, ale přijímám a následně navazuji na jeho sílu. Jeho síla je energetický potenciál, s kterým je pracováno a následně jím pohybuje určitým směrem anebo se mu vrací. To je ten tzv. „pohyb po kruhu“. Není to jeho pohyb (technika) a já dělám protipohyb (proti techniku). Je to stále jen jeden pohyb. Tím vzniká onen tzv. „hedvábný pohyb“ taiji.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q137] [s23]

„Je třeba nemít vnitřně k ničemu odpor. Odpor vytváří energii, která posiluje to, proti čemu odpor mám a nabývá to na síle. Každá naše negace se otiskne do těla. Pokud to přijímám, mohu to změnit, transformovat. Přijetí je první krok. Samozřejmě přijetí musí předcházet „sebe-přijetí“. Pokud nepřijímám sám sebe, nemohu přijmout nikoho jiného. A „jen“ toto přijetí udělá obrovskou změnu ve vašem životě a okamžitě z něj vymizí spousta tlaků a konfliktů a posouvá nás do naprosto jiné pozice.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q138] [s23]

„‚V aikidó není místo pro malicherné a sobecké myšlenky. Než být uchvácen představami o „vyhrávání a prohrávání“, raději hledejte skutečnou podstatu věcí. Vaše myšlenky by měli odrážet velkolepost vesmíru, sféru na druhé straně života a smrti.‘ Ueshiba“

Morihei_Ueschiba_2.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q139] [s23]

„Být v taiji, znamená být všude stejně, přikládat všemu stejnou váhu, být spojený, být v jednotě. Pak je zde lehkost a radost. Není zde konflikt, ale jen hrající si jednota. To, jestli je to opravdu, zrcadlí náš život, naše tělo, zdraví a lehkost. Vnitřní hojnost se projeví jako materiální hojnost, zdraví jako zdraví, nebojování jako nebojování, přijímání jako přijímání, postoj jako postoj…“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q143] [s23]

„Vše je jen naše představa. Věci jsou takové, jak o nich přemýšlíme, mají takovou váhu, jakou jim dáváme. Naše víra v jejich skutečnost je dělá skutečnými. Své místo určuji jen já sám. Jsem tam, kde se chci vidět, nacházet.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q144] [s23]