Studie o taijiquan - Sun Lutang„Nebesa a země jsou dva tvořící principy. Prvotní qi vytváří klid a pohyb, ty se dělí a pojí a tyto změny postupně rodí Deset tisíc věcí (vše). Věci dostávají svůj po-nebeský tvar. Prvotní před-nebeská qi dává vzniknout po-nebeským formám a kvalitám a je skutečnou podstatou po-nebeských manifestací majících tvar. Proto lidská forma a život jsou výsledkem spojení před-nebeské podstaty a po-nebeské formy v jediný celek.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q78] [s17]

„Toto bojové umění má (klamnou) ponebeskou podobu, ale nepoužívá po-nebeskou sílu. Jednou pohyb, jednou klid, dokonale volná přirozenost, nevyčerpává krev a qi, záměrem je cvičit qi a proměnit ducha - toť vše.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q79] [s17]

„Cílem praktikování sólo formy je prohlubování úrovně chápání (znalosti) sebe.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q80] [s17]

„Praktikování formy je kung fu (umění) porozumění sobě. Cvičení s partnerem je kung fu porozumění ostatním.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q81] [s17]

„Tui shou (tlačení rukou) je umění porozumění druhým, znát druhé v pohybu a v klidu.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q82] [s17]

„Tvé pohyby následují pohyby toho, kdo je tvým soupeřem. Následuje ohnutí, vzápětí na to natažení. Nenechávej jít ani neodporuj. Ohýbání a natahování nejsou vybrány, určeny tebou. Když je soupeř silný, jsem také silný. Pokud je slabý, jsem stále silný. Můj záměr vždy přichází jako první.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q83] [s17]

„Wu ji je přirozený stav působící před začátkem praxe bojového umění. Mysl je bez myšlenek (úmyslu), záměr (cíl) je bez pohybu, oči jsou bez zaostření, ruce a nohy jsou nehybné, tělo nedělá žádný pohyb, jin a jang ještě není rozdělen, čisté a kalné ještě není odlišeno, qi je jednotná a nerozlišená.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q84] [s17]

„Tai Ji je obsaženo uvnitř Wu Ji. Nejprve se snaž najít nejzazší stav, ve kterém jsi vycentrovaný a prázdný vědomého záměru. Kdy qi je ukryta uvnitř, to je „ctnost“ (základní, skrytá síla). Když se qi manifestuje navenek, je to „metoda“ (manifestovaná síla). Když se vnitřní a vnější qi spojí do jednoho proudu, můžeme vzít (najít) své místo mezi nebem a zemí, všeobsahující jin a jang. Proto je vnitřní síla bojových umění základnou pro („běžný“) život. Uvnitř nebe se manifestuje (zjevuje) jako osud. Uvnitř člověka jako lidská přirozenost. V neživých objektech se zjevuje jako princip uspořádání. V bojových technikách jako vnitřní školy bojových umění. Ačkoli se objevuje pod mnoha jmény v rozdílných projevech, princip zůstává stále stejný. Tento princip nazýváme „Tai Ji“ (vzájemné působení extrémů (krajností)).“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q85] [s17]

„Mudrci říkali, „z Wu Ji přichází Tai Ji“. Tento princip není výlučný jen pro bojová umění. Moudří ho popisovali, když mluvili o sebeovládání a „udržení úmyslu“. Buddhisté poukazují na tu samou myšlenku, když mluví o „osvícení“. Taoisté to nazývají Hlubokým Duchem. Ačkoli je tento koncept pojmenováván různě, dovolávají se umožnění qi plynout hladce. Vnitřní bojová umění a metody taoistů jsou stejná navenek i uvnitř. Tento princip (z Wu Ji přichází Tai Ji) je aplikován nejen a pouze v posilování těla a prodlužování života.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q86] [s17]