Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů - Miroslav KRŮTAPoužívat mysl a nikoli sílu. Tak je řečeno v „Pojednání o Tchaj-ťi čchüan“ a znamená to, že se musíme opírat pouze o svou mysl a nikoli o tělesnou sílu. Během cvičení Tchaj-ťi čchüan musí být celé tělo uvolněné. Pokud jsme schopni uvolnit i to nejmenší napětí, které tvoří bloky ve šlachách, kostech a krevním oběhu, a které tak omezuje naši svobodu, naše pohyby budou lehké, svižné a spontánní.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q44] [s13]

„Kam se totiž soustředí mysl, tam směřuje i čchi, a kam směřuje čchi, tam se soustředí energie“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q45] [s13]

„Pokud uvolněné čchi denně volně protéká meridiány celého těla, pak po dlouhodobém cvičení dosáhneme skutečné vnitřní síly. To je to, co se v „Pojednání o Tchaj-ťi čchüan“ míní tím, že: ‚jen z nyjvyšší měkkosti vychází skutečná tvrdost.‘“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q46] [s13]

„Mistr Jang každý den alespoň desetkrát opakoval: „Uvolni se! Uvolni se! Buď klidný. Uvolni celé tělo.“ Jindy zase říkal: „Nejsi uvolněn! Nejsi uvolněn! Nejsi-li uvolněn, koleduješ si o výprask.“
Ale dosáhnout toho „uvolnění“ je ze všeho nejtěžší. Vše ostatní se pak dostaví samo.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q47] [s13]

„Lehká a citlivá energie na vrcholku hlavy je jednoduše myšlenkou zavěšení hlavy shora. To je vše co je třeba.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q48] [s13]

Jakmile se člověk dá do pohybu, celé jeho tělo musí být lehké a citlivé a všechny jeho části musí být vzájemně propojeny.
Při cvičení formy neužívejte těžkopádnou sílu. Tak budete schopni dosáhnout lehkosti a citlivosti. Celá forma musí být provedena jedním nepřerušovaným proudem čchi.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q49] [s13]

Pokud nejste schopni využít příležitosti a získat tak převahu, vaše tělo bude zmatené a nesoustředěné. Příčinou této slabosti hledejte v pasu a nohou. Nahoru i dolů, dopředu i dozadu a vlevo i vpravo, vše se řídí stejnými principy. Všeho je dosaženo myslí a nikoli vnějším tělem.
Slabost netkví ve vnějším těle, ale v mentálním postoji. Pokud nesoustředíte svoji mysl, nemůžete soustředit ani ducha, a pak nejste schopni rozpoznat příležitost a získat naprostou převahu.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q50] [s13]

„K čemu je vlastně dobrá kultivace čchi.? Mencius říká: „Uspěl jsem v kultivaci svého velkého čchi.“ Toto vnitřní čchi se vytvoří, pokud ze své mysli odstraníte hněv a úzkost. Utište mysl a pěstujte svou původní přirozenost. Během cvičení se snažte sjednotit vnitřní sexuální energii, čchi a ducha. Veďte oběh čchi jako vlákno skrze otvory devíti perel. I kdyby se vám zatím nedařilo dosáhnout blahodárného zisku, určitě vám to alespoň neuškodí.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q51] [s13]

„Ne-činnost je Wu-ťi, činnost je Tchaj-ťi. Když se v prázdnotě rozhýbe čchi, zrodí se Tchaj-ťi, jež se okamžitě rozdělí na jin a jang. Když tedy cvičíme Tchaj-ťi, musíme se nejdříve soustředit na jin a jang, neboť v sobě zahrnují všechny ostatní jevy. Jejich vzájemné vytváření a vzájemné ničení vytváří změny. Tchaj-ťi se rodí z Wu-ťi a je matkou jin a jang.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q52] [s13]

„Při cvičení Tchaj-ťi čchüan je třeba dodržovat třináct následujících pokynů:
1. Svěste ramena a nechte klesnout lokty.
2. Nechte klesnout hruď a vykleňte záda.
3. Nechte čchi klesnout do tan-tchienu.
4. Energie na vrcholku hlavy by měla být lehká a citlivá.
5. Uvolněte pas a boky.
6. Rozlišujte mezi plností a prázdnotou.
7. Pohyb horní a dolní poloviny těla musí být vzájemně koordinován.
8. Používejte mysl a nikoli sílu.
9. Vnější a vnitřní musí být v harmonickém vztahu.
10. Je třeba propojit mysl a čchi.
11. Hledejte klid v pohybu.
12. Pohyb a klid je třeba spojit.
13. Každá pozice musí být uměřená a jednotná.
Toto je třináct důležitých pokynů. Je třeba věnovat pozornost každému pohybu. Každá pozice musí být dokonalá. Ani jeden z uvedených třinácti pokynů nesmí být zanedbán. Doufám, že žáci budou ke cvičení přistupovat pečlivě a kriticky. Jang Čcheng-fu“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q71] [s13]

„Ten, kdo se pustí do studia forem Tchaj-ťi, nesmí v žádném případě pospíchat. Každý den musí zevrubně studovat a cvičit jednu či dvě pozice. Pak snadno pochopí jejich vnitřní smysl. Ti, kteří jich budou cvičit příliš mnoho, budou pouze klouzat po povrchu.“

Tajna_predani_rodiny_Jang.jpg

Kniha:
KRŮTA, Miroslav; ZOUBKOVÁ, Gabriela. Prubířské kameny ověřující pravost umění Tchaj-ti čchüan neboli Tajná předání rodiny Jangů. Praha : Argo, 2003. s. 194. ISBN: 80-7203-489-8. [q72] [s13]