Citace - Ufo - kruhy v obilí„Jednou jsme se pokoušeli vyřešit takřka posvátný problém antické geometrie známý jako kvadratura kruhu. To je velmi důležité, protože čtverec, ať v čase, vlastně věčně, představuje svět, realitu. Mechanickou pevnou realitu. Lineární čas symbolizovaný čtvercem. A kruh představuje nebe a Boha. Božský princip. Podstatou problému je tedy sestrojit čtverec, jehož obsah je shodný s obsahem kružnice. A kruhy v obilí celou tu dobu říkají: proveď kvadraturu kruhu.
Kvadratura kruhu tedy znamená dosažení rovnováhy mezi materiálními a duchovními stránkami života.“

crop_circles.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q180] [s5]

„Podle jejich výpočtu jsme nyní na konci pátého věku slunce, který započal 13.8.3114 př.n.l. a skončí 21.12.2012. V tomto období bude podle předpovědí planeta svědkem převratných změn a velkého duchovního obrození lidstva. Ti, kteří přežijí, vstoupí do nového zlatého věku. Někteří badatelé se domnívají, že tyto změny už započali…
Michael Glickmann: Další věc je, že se stále silněji projevují zákonitosti karmy. Špatní lidé jsou potrestáni a dobří lidé odmněňování. Co si myslíme, to také dostaneme. Jak čas běží, je to stále zřejmější, protože my všichni jsme teď uprostřed posunu. Až tento posun v roce 2012 skončí, bude to úplně nová planeta a myslím, že to bude bolet.“

kvadratura_kruhu_kruhy_v_obili.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q179] [s5]

„Mayové zjistili, že naše sluneční soustava se kruhovým pohybem přibližuje a vzdaluje od středu naší galaxie - Mléčné dráhy, a že tento cyklus trvá 25.625 let. Byl pojmenován „Galaktický den“ a rozdělen do pěti dílčích cyklů dlouhých 5.125 let. Ty pokládali za jednotlivé éry a nazývaly je „Věky sluncí“. Domnívali se, že na konci každého věku vyrazí Slunce ze středu naší galaxie proud energie, který způsobí neobvykle silnou sluneční aktivitu spojovanou s globálními katastrofami.
Pravdou je, že vesmírná sonda SOHO zachytila v roce 1997 proud energie vycházející ze středu galaxie a o několik let později začalo u Slunce období zesílené aktivity. Byl to vědecký důkaz toho, co dávní Mayové předpověděli.“

crop_circles2.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q178] [s5]

„Pravdou je, že použití pojmu proroctví není ve spojitosti s Mayskou civilizací úplně správné. Mayové totiž objevili, že se ve vesmíru pravidelně střídají časové cykly. Na základě těchto poznatků byly proto schopni předpovědět o několik staletí dříve, astronomické události velkého významu, jež budou mít dopad na celé lidstvo. Aby tyto cykly mohli vypočítat, vytvořili Mayové složitý systém kalendářů s jejichž pomocí sladili vlastní existenci s tokem kosmických událostí a energií.“

crop_circles3.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q177] [s5]

„Evoluční skok, právě ten Mayové předpovídali, když zmiňovali rok 2012. To, že se Mayské obrazce a symboly objevují v pšeničných polích, by mohlo naznačovat, že tajemní architekti těchto kruhů chtějí obrátit naši pozornost k současnému dění a ke konci tohoto věku.“

crop_circles_ufo.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q176] [s5]

„Mayové byli přesvědčeni, že čas je cyklický, a že každých 5125 let končí jeden věk a současně začíná nový. Podle několika předpovědí nastane podobná událost opět 21.12.2012. Někteří se domnívají, že toto významné datum přinese zásadní změny pro lidstvo i celou naší planetu. Co je na tom pravdy?“

crop_circles.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q5] [s5]