domů >  klicova-slova > aikido > 

Citace - Aikido„This is a technique where the opponent falls by himself if he is thrown by leading his ki forward.“

Morihei_Ueschiba_5.jpg

Video:
Morihei Ueshiba - Aikido[online]. 2006. Dostupné z WWW: <youtube.com>. [q142] [s24]

„This is a technique for throwing the opponent while not opposing his power but by absorbing it naturally into one’s own. “

Morihei_Ueschiba_5.jpg

Video:
Morihei Ueshiba - Aikido[online]. 2006. Dostupné z WWW: <youtube.com>. [q141] [s24]

„The Founder throws his opponents lightly as if dancing and they haven’t the least idea from where the power which has downed them has come. “

Morihei_Ueschiba_5.jpg

Video:
Morihei Ueshiba - Aikido[online]. 2006. Dostupné z WWW: <youtube.com>. [q140] [s24]

„‚V aikidó není místo pro malicherné a sobecké myšlenky. Než být uchvácen představami o „vyhrávání a prohrávání“, raději hledejte skutečnou podstatu věcí. Vaše myšlenky by měli odrážet velkolepost vesmíru, sféru na druhé straně života a smrti.‘ Ueshiba“

Morihei_Ueschiba_2.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q139] [s23]

„‚Pokud na mě útočí. Je mimo řád vesmíru a proto prohrává.‘ (Ueshiba)

Kdo začne, prohrál. Chtění je vázání. Začne, tedy chce – a to vyvazuje ze svobody.“

Morihei_Ueschiba_3.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q131] [s23]

„‚Útok je energetický dárek.‘ (Ueshiba)

Miluj své nepřátele. Útok je navázání kontaktu. On mi dává možnost ukázat úžasné věci. Pokud mám strach, nejsem ve svém středu, nejsem v jednotě. Čím mám z něčeho větší strach, tím víc posiluji to, z čeho ten strach mám. Když mi někdo něco dává, nemusím mít strach. Nemusím se bránit, nebojuji s tím, jen to bezpodmínečně přijmu. A pokud PŘIJMU, tak je to tedy MOJE a můžu si s tím dělat, co mě napadne – vrátit to, položit to na zem, dát to doleva, doprava, vzít to s sebou…“

Morihei_Ueschiba_1.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q130] [s23]

„Taiji není cvičení, je to princip použitelný ve všech oblastech života. Taijiquan, shitsu, aikido (japonský taijiquan) jsou systémy respektující a vycházející z principu taiji, tedy toho, že všechny věci pocházejí z jednoho zdroje a jednoty protikladů.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q121] [s23]