Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy - Jan PletánekTaiji není technika, je to obsah. Obsah je vnější forma.

Neexistuje obsah bez formy a neexistuje forma bez obsahu.
V základu jsou dvě cesty:
Za prvé, přes vnější formu dovnitř. Přes správné držení těla se dostáváme do cítění a díky němu se objevuje určitý vnitřní obsah. Neboli vnější forma nás učí najít obsah.
Za druhé, obsah mi vytváří formu. Správný obsah udělá správnou formu. Taiji (ki) je bez jakékoli formy. Vezmu obsah a tím vznikne vnější forma.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q126] [s23]