Studie o taijiquan - Sun Lutang„Toto bojové umění má (klamnou) ponebeskou podobu, ale nepoužívá po-nebeskou sílu. Jednou pohyb, jednou klid, dokonale volná přirozenost, nevyčerpává krev a qi, záměrem je cvičit qi a proměnit ducha - toť vše.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q79] [s17]