Studie o taijiquan - Sun Lutang„Mudrci říkali, „z Wu Ji přichází Tai Ji“. Tento princip není výlučný jen pro bojová umění. Moudří ho popisovali, když mluvili o sebeovládání a „udržení úmyslu“. Buddhisté poukazují na tu samou myšlenku, když mluví o „osvícení“. Taoisté to nazývají Hlubokým Duchem. Ačkoli je tento koncept pojmenováván různě, dovolávají se umožnění qi plynout hladce. Vnitřní bojová umění a metody taoistů jsou stejná navenek i uvnitř. Tento princip (z Wu Ji přichází Tai Ji) je aplikován nejen a pouze v posilování těla a prodlužování života.“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q86] [s17]