Studie o taijiquan - Sun Lutang„Tai Ji je obsaženo uvnitř Wu Ji. Nejprve se snaž najít nejzazší stav, ve kterém jsi vycentrovaný a prázdný vědomého záměru. Kdy qi je ukryta uvnitř, to je „ctnost“ (základní, skrytá síla). Když se qi manifestuje navenek, je to „metoda“ (manifestovaná síla). Když se vnitřní a vnější qi spojí do jednoho proudu, můžeme vzít (najít) své místo mezi nebem a zemí, všeobsahující jin a jang. Proto je vnitřní síla bojových umění základnou pro („běžný“) život. Uvnitř nebe se manifestuje (zjevuje) jako osud. Uvnitř člověka jako lidská přirozenost. V neživých objektech se zjevuje jako princip uspořádání. V bojových technikách jako vnitřní školy bojových umění. Ačkoli se objevuje pod mnoha jmény v rozdílných projevech, princip zůstává stále stejný. Tento princip nazýváme „Tai Ji“ (vzájemné působení extrémů (krajností)).“

Sun_Lutang_Studie_o_Taijiquan.jpg

Kniha:
Sun Lutang; Pletánek, Jan. Studie o taijiquan[online]. Pardubice, 2010. s. 25. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz/uploaded/soubory/texty/SunLutang.pdf>. [q85] [s17]