Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy - Jan Pletánek„Taiji (ki) je stále tady a teď a není na něm nic nadpřirozeného. Máme plně vybavený energetický systém. Jsme neustále plni energie (my jsme energie) a neustále tvoříme svůj život, náš svět. Naše myšlenky dávají směr energiím a ty pak vytvářejí všechny naše životní situace, formují naše tělo, přitahují podobné. Naše obsahy vytvářejí všechny materiální formy. Jsme skuteční sochaři forem. Našimi nástroji jsou naše pozornost a myšlenky, které jsou zároveň energií, a ta je formou (předlohou) pro materiální tvary. Tento přepis je tu stále a takto je tvořen náš svět. Je to praktické fungování reality. Můžete dělat, co vás napadne – meditovat, stavět se na hlavu, tvrdit, že to není, ale nic se na tom nemění. Jsou to pravidla hry. Můžete je respektovat a využít, anebo ignorovat. Je jen na nás, jak vědomě je budeme používat. V každém případě - my sami jsme tvůrci svého života, těla a událostí a pokud za to přijmeme zodpovědnost, můžeme se stát skutečnými mistry a ekvilibristy.“

Jan_Pletanek_Jak_to_ve_vesmiru_chodi_aneb_Taiji_principy.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Jak to ve vesmíru chodí aneb Taiji principy[online]. Pardubice, 2006. s. 30. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q123] [s23]