Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti - Čhögjal Namkhai Norbu„‚Mysl tvoří vše, jak samsáru, tak nirvánu. Proto je třeba poznat tohoto krále, jenž vše vytváří!‘

Obecně se říká, že se přerozujeme, tedy že putujeme koloběhem životů v nečisté a iluzorní vizi samsáry. Avšak to, co se ve skutečnosti přerozuje, je pouze naše mysl. A je to rovněž jen naše plně očištěná mysl, která dosáhne ryzího stavu osvícení. Mysl je tedy opravdu tím jediným základem či zdrojem, bází, z níž vše pochází: jak samsára, tak nirvána, jak obyčejné, cítící bytosti, tak bytosti osvícené.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q165] [s27]

„Dokonalý stav osvícení je rovněž pouze v naší mysli a neexistuje žádné oslnivé světlo, které by nás osvítilo zvnějšku. Jestliže rozpoznáme svůj prvotní stav ryzí přítomnosti – jenž je od počátku čistý a jen dočasně zastřený – a jestliže bez rozptýlení i nadále v rozpoznávání tohoto stavu pokračujeme, pak se všechna nečistota rozplyne. Právě to je esencí cesty. V tom okamžiku se nám skutečně zjeví přirozenost prvotního stavu ve své naprosté čistotě. Pokud tuto přirozenost rozpoznáme takovou, jaká je, a toto poznání se v nás jednou provždy ustálím tj. když dosáhneme nepřetržité ryzí přítomnosti své skutečné původní kondice, pak právě tento stav nazýváme nirvánou. Ani osvícení není tedy nic jiného než naše vlastní očištěna mysl.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q166] [s27]

„V podstatě jde o to, abychom udržovali svou mysl neustále ve stavu bdělé přítomnosti a nepodléhali rozptýlenosti.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q167] [s27]

„Podobně když se nám nepodaří udržet si bdělou přítomnost a necháme se zcela pohltit nesoustředěností a iluzemi, nikdy se neosvobodíme z nekonečného přerozování. Jestliže ale máme mysl soustředěnou, nenecháváme se ovlivňovat iluzemi, ale naopak si dokážeme udržet pozornou sebekontrolu a následně i ryzí přítomnost svého prvotního stavu, mysl se skutečně stává esencí všech nauk a jádrem všech cest k poznání.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q168] [s27]

„Proto se říká, že nerozptýlená mysl je základem všech cest a tím nejhlubším principem praxe.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q169] [s27]

„Ačkoli prvotní stav naprosté dokonalosti zcela překračuje pojetí minulého, přítomného a budoucího času, je velmi důležité, aby se zejména začátečníci, jimž toto poznání chybí, představou „tří časů“ nenechali nijak rozptylovat. Podobně když se ve snaze o soustředění snažíme zbavit všech myšlenek a lpíme na představě, že musíme dosáhnout klidného nebo příjemného stavu za každou cenu, je třeba si uvědomit, že opět chybujeme. Toto lpění totiž není nic jiného než další myšlenka.
Svou mysl bychom měli naopak uvolnit a udržet si pouze jasnou, čirou přítomnost jejího přirozeného stavu, tento stav neopomíjet a nenechávat se rozptylovat svými myšlenkami. Mysl se nachází ve svém autentickém prvotním stavu, pokud je přirozeně uvolněná a bdělým způsobem přítomná.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q170] [s27]

„Když opomíjíme to, co vlastníme, a naopak hledáme něco, o čem si myslíme, že nám chybí, jsme jako žebrák, který podle jedné buddhistické historky nevěděl, že má pod hlavou místo polštáře veliký drahokam, a tak s velkou námahou žebral.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q171] [s27]

„Jestliže neumíme svou bdělou přítomnost sjednotit se vší každodenní činností, včetně jídla, chůze, spánku, sezení, nemůžeme pokračovat v meditativním stavu mimo časově omezené úseky věnované meditaci. Chceme-li toho docílit, musíme si svou bdělou přítomnost ustálit. V opačném případě bude vždy existovat oddělenost meditačního sezení od každodenních činností. Proto je velice důležité, abychom se snažili udržet si bdělou přítomnost co nejvíce a integrovali ji se vším, co děláme…“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q172] [s27]

„Pokud tedy chceme ukončit své přerozování, musíme překonat svou mysl; právě toto by mělo ovlivnit naše rozhodnutí začít s praxí. V čem ale tato praxe spočívá? To nejdůležitější je nenechat se ničím rozptýlit. Naše mysl je obvykle zmatená a nepozorná, tedy rozptýlena sama sebou, a proto se musíme naučit nebýt rozptýlení.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q173] [s27]

„Začátečníkovi v meditaci se v tomto učení říká, že má „vědomě rozpoznávat stav své mysli“. Neznamená to ale, že by měl něco objevovat a identifikovat jakožto objekt. „Znát mysl“ spíše znamená být si plně vědom proudu svých myšlenek, které povstávají jako vlnění mořské hladiny, aniž ale započneme nějakou činnost“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q174] [s27]

„Když meditujeme, není až tak obtížné dostat se do klidného stavu mysli. Spíše se stává, že nerozpoznáváme pohyb myšlenek a necháváme se jimi zaujímat. To je však příznak nepozornosti. Nebo se také může stát, že zaměníme stav klidné mysli za nepozornost. V meditaci je to velmi subtilní problém, který není tak docela snadné pochopit. Stav klidu mysli je tím prostorem, v němž myšlenky nepovstávají a jehož vědomé rozpoznání nesmíme opomíjet. Musíme si stále plně uvědomovat, že máme před sebou jezero, byť ryby nad hladinu nevyskakují. Jsme-li ale ospalí nebo apatičtí, pak nám zcela určitě chybí jasnost.“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q175] [s27]