Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti - Čhögjal Namkhai Norbu„Jestliže neumíme svou bdělou přítomnost sjednotit se vší každodenní činností, včetně jídla, chůze, spánku, sezení, nemůžeme pokračovat v meditativním stavu mimo časově omezené úseky věnované meditaci. Chceme-li toho docílit, musíme si svou bdělou přítomnost ustálit. V opačném případě bude vždy existovat oddělenost meditačního sezení od každodenních činností. Proto je velice důležité, abychom se snažili udržet si bdělou přítomnost co nejvíce a integrovali ji se vším, co děláme…“

Norbu_Namkhai_Chogjal_Zrcadlo.jpg

Kniha:
Čhögjal Namkhai Norbu. Zrcadlo : Poučení o bdělém vědomí přítomnosti. Praha : DharmaGaia a Dzogčhen, o.s., 2002. s. 95. ISBN: 80-86685-00-4. [q172] [s27]