Practical Taoism - Thomas Cleary„When there is something to strive for, don’t give rise to ideas of gain and loss. Whether there is something to do or nothing to do, let the mind always be at rest. Seek as others do, but do not be covetous as others are, earn as others do, but do not hoard as others do. By not being covetous, you will be free of anxiety; by not hoarding, you will be immune to loss. Let your outward traces be like others, while your mind is always different from the vulgar. This is the model of real practice; it is essential to work on it diligently.

Pokud je něco, o co usilovat, nevytvářejte myšlenky zisku a ztráty. Ať už máte co dělat nebo nemáte co dělat, nechte mysl vždy odpočívat. Hledejte jako ostatní, ale nebuďte žádostiví jako ostatní, vydělávejte stejně jako ostatní, ale nehromaďte jako ostatní. Tím, že nebudete žádostiví, se zbavíte strachu Tím, že nebudete nic hromadit, budete imunní vůči ztrátě. Ať jsou vaše vnější projevy jako u ostatních, ale vaše mysl ať je vždy odlišná od prostého. To je model skutečné praxe a je nezbytné na něm pilně pracovat.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q207] [s31]