Practical Taoism - Thomas Cleary„When some accomplishment gives you some sense of superiority, more accomplishment gives you more of a sense of superiority. Once you have a sense of superiority, then you have a self-image, which creates a massive obstacle. How can you attain the state of emptiness of mind? You have to increase your resolve and break yourself under all things, always taking a back seat to other people, thinking you are not as good as others in any way; then you can get rid of pride and a sense of superiority.

Pokud vám nějaký úspěch dá jistý pocit nadřazenosti, více úspěchů vám dodá větší pocit nadřazenosti. Když už jednou získáte pocit nadřazenosti, budete o sobě mít představu, která vytváří velikou překážku. Jak můžete dosáhnout stavu prázdnoty mysli? Musíte zesílit své rozhodnutí a sklonit se před všemi věcmi, vždy se držte v pozadí ve vztahu k ostatním a myslete si, že v žádném případě nejste tak dobří jako druzí, pak se můžete zbavit pýchy a pocitu nadřazenosti.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q216] [s31]