Practical Taoism - Thomas Cleary„Zhang Ziyang’s Alchemical Directions says, “To use things to refine the mind, there is nothing else to do but not keep things on your mind; then complete serenity is possible.“

Alchymistické pokyny Zhang Ziyanga říkají: ‚Chcete-li využít věci ke kultivaci mysli, můžete udělat pouze to, že je nebudete držet ve své mysli, pak je možný naprostý klid.‘“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q210] [s31]