Practical Taoism - Thomas Cleary„The second thing is to govern the mind. The mind is the ruler of the whole body, the commander of all the mental power. When it is quiet, it produces insight; when agitated, it is necessary to sit calmly, collect the mind, and detach from objects, so the mind does not cling to anything, spontaneously entering into absolute nonresistance. The mind then merges with the Way.

Druhá věc je ovládat mysl. Mysl je pánem celého těla, velitelem všech mentálních sil. Když je tichá, umožňuje proniknout do podstaty, když je rozrušená, stává se nejasnou. Proto je na začátku studia Cesty nutné klidně sedět, soustředit mysl a odpoutat se od předmětů tak, aby mysl nic nevlastnila. Když zůstáváte v nevlastnění, na ničem nelpíte, pak spontánně vstupujete do absolutního neodporování. Mysl se pak spojuje s Cestou.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q204] [s31]