Practical Taoism - Thomas Cleary„As for “the physical form has no such form,” and “things have no such thingness,” physical form and things disintegrate before long, ultimately returning to nothing. This is observant insight, or understanding; once you can understand, you will naturally be detached from illusions, so delusions and random imaginations spontaneously disappear without having to be eliminated. Because thoughts in the mind are all empty, therefore it is said one “only sees emptiness.” This is a matter of transcendental knowledge, not run-of-the-mill quietism.

Co se týká toho, že „fyzická forma nemá žádnou takovou formu“ a „věci nemají žádnou takovou věcnost“, znamená to, že fyzická forma a věci se brzy rozpadnou a nakonec se vrátí do nicoty. To je pozorný vhled neboli porozumění. Jakmile porozumíte, přirozeně se odpoutáte od iluzí, takže klamy a nahodilé představy spontánně zmizí, aniž by musely být odstraňovány. Protože myšlenky v mysli jsou všechny prázdné, říká se, že člověk „pouze vidí prázdnotu“. Toto je záležitost transcendentálního vědění, ne klapání mlýnku vyznávajícího tichotismus.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q209] [s31]