Practical Taoism - Thomas Cleary„It is essential to forget feelings and conscious perceptions to gradually return to the Way. Perceptions are seeds of birth and death; if you keep consciousness of perceptions in mind, then you will conceive feelings about objects. If there are no objects inside you, then how can outward objects occur? If outward objects do not occur, inner objects do not emerge; so inside and outside are peaceful and quiet.
When mind kills objects, you are a wizard. When objects kill mind, you are a mortal.

Je nutné zapomenout pocity a vědomé vnímání, abyste se postupně mohli vrátit na Cestu. Vjemy jsou semeny zrození a smrti, pokud budete udržovat v mysli vědomí vnímání, pak budete vytvářet pocity ohledně předmětů. Pokud nejsou žádné předměty uvnitř vás, jak se pak mohou objevit vnější předměty? Pokud se neobjeví vnější předměty, nevzniknou vnitřní předměty, takže uvnitř i venku je klid a mír.
Když mysl ničí předměty, jste mudrc. Pokud předměty ničí mysl, jste smrtelník.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q213] [s31]