Practical Taoism - Thomas Cleary„If you let go of things, your body is not stressed; if you contrive no artificiality, your mind is naturally at peace. Serenity and lightness develop day by day, while involvement in objects grows thinner day by day. Your actions become further and further from mundanity, while your mind becomes closer and closer to the Way.

První věc - když pustíte věci, vaše tělo není v napětí, když neděláte nic falešného, vaše mysl je přirozeně v klidu. Vyrovnanost a lehkost se rozvíjejí den za dnem, zatímco zapojení se do věcí se každým dnem zmenšuje. Vaše činnosti se čím dál víc vzdalují od pozemskosti a vaše mysl se čím dál víc přibližuje k Cestě.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q202] [s31]