Practical Taoism - Thomas Cleary„If you give rise to hatred on seeing someone do wrong, that is like seeing someone try to cut his head off and then taking his knife to cut your own neck. When others do wrong on their own account, that is not your responsibility; why take on their evil and make it your own afflictions? Thus when you see wrongdoers, do not hate them, and when you see people doing good, do not admire them. Why? Because both obstruct the Way.

Pokud v sobě necháte propuknout nenávist, když vidíte někoho dělat něco špatného, je to stejné jako když vidíte, jak si někdo snaží uříznout hlavu a vezmete jeho nůž, abyste si podřízli vlastní krk. Když ostatní jednají špatně z vlastní vůle, vy za to nejste zodpovědní. Proč byste na sebe brali jejich špatnosti a dělali z nich svoji starost? Proto, když vidíte provinilce, nepociťujte k nim nenávist, a když vidíte někoho činit dobro, neobdivujte ho. Proč? Protože obojí je překážkou v Cestě.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q208] [s31]