Practical Taoism - Thomas Cleary„The Discourse on Mind by the Celestial Teacher of Emptiness and Tranquillity says, “Do not fear the arising of thoughts; just beware of tardiness in noticing. The arising of thoughts is sickness, not continuing them is medicine.”

Promluva o mysli od Nebeského učitele prázdnoty a klidu říká: ‚Nebojte se vzniku myšlenek, pouze se vyvarujte liknavosti v uvědomění. Vznik myšlenek je nemoc, jejich nenásledování je lék.‘“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q211] [s31]