Practical Taoism - Thomas Cleary„The Assembled Essentials says, ”Always examine yourself: have false ideas and thoughts stopped? Are involvements with external objects at a minimum? Am I unmoved in contact with things? Are black and white undifferentiated? Are mental images in dreams accurate and unconfused? Is my heart at peace? In this manner you can measure the depth of your entry into the Way.”

Sebrané základy říkají: ‚Vždy zkoumej sám sebe: zastavily se falešné představy a myšlenky? Je zapojení se do vnějších věcí minimální? Zůstávám nepohnutý ve styku s věcmi? Je černé a bílé bez rozdílu? Jsou mentální obrazy ve snech přesné a nejsou zmatené? Je mé srdce v klidu? Tímto způsobem můžete změřit hloubku vašeho následování Cesty.‘“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q217] [s31]