Live of Brian - Monty Python„Poď sem, Briane. Promluv s nima. - Ale mami ... Judith ... - Ah, přestaň se starat o tu velšskou couru! - Já ale opravdu nechci, mami...- ...Mistře! Brian! Brian! - Dobré ráno! – Požehnej nám! Požehnej nám! Požehnej nám! - Oh, prosím, prosím, prosím, poslouchejte mne! - Chci vám říct jednu nebo dvě věci. - Řekni! Řekni nám obě věci! – Podívejte. Pochopili jste všechno špatně! Vy mne nepotřebujete následovat! Nepotřebujete následovat nikoho! Musíte být sami sebou! Protože všichni jste osobnostmi! - Ano, všichni jsme osobnostmi! - Každý jste jiný! - Ano, každý jsme jiný! ... Já tedy ne...pššš – Musíte si to vyřešit sami. - Ano, musíme si to vyřešit sami! - Přesně! - Pověz nám víc! - Ne! To byla pointa! Nenechejte si od nikoho říkat, co máte dělat! Jinak ... aááh - Ne, to stačí! To stačí!“

Live_of_Brian_Monty_Pythons.jpg

Film:
Monty Python. Live of Brian[online]. England : Monty Python's Pictures Ltd., HANDMADE Films, 1979. Dostupné z WWW: <www.uloz.to>. [q33] [s10]