2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí„Jednou jsme se pokoušeli vyřešit takřka posvátný problém antické geometrie známý jako kvadratura kruhu. To je velmi důležité, protože čtverec, ať v čase, vlastně věčně, představuje svět, realitu. Mechanickou pevnou realitu. Lineární čas symbolizovaný čtvercem. A kruh představuje nebe a Boha. Božský princip. Podstatou problému je tedy sestrojit čtverec, jehož obsah je shodný s obsahem kružnice. A kruhy v obilí celou tu dobu říkají: proveď kvadraturu kruhu.
Kvadratura kruhu tedy znamená dosažení rovnováhy mezi materiálními a duchovními stránkami života.“

crop_circles.jpg

Film:
2012 Mayská proroctví a kruhy v obilí[online]. STUDIO3TV : ČT2. Dostupné z WWW: <http://www.uloz.to/hledej/?q=2012+majska+proroctvi>. [q180] [s5]