Kurzy a cvičení : TAIJI, QIGONG, SHIATSU - Jan Pletánek„Další, podle mě podstatnou chybou je myslet si, že taiji classic popisují pohyb těla. Je zde řeč o energii nikoli o těle. Vždyť je to také důvod, proč je taiji nazýváno "vnitřním" bojovým uměním. Je to přesně to, co se pokouší sdělit a popsat tzv. etikoterapie. Tedy to, že vnitřek se promítá ven. Tedy energie určuje naše tělo, pohyb, postoj atd. Nemusí zde dojít až do fáze projevu skrz nějakou nemoc ("Nemoc nás nutí k poctivosti a je vyzněním našich nesprávných myšlenek."), ale to jaký je náš postoj (k něčemu), se okamžitě projeví naším postojem (těla). Psychologie to popisuje jako neverbální komunikaci a pokud někdo tvrdí, že je "rovný člověk" a přitom má skoliózu a hrb, tak to asi nebude úplně pravda. V taiji je toto snad ještě patrnější, než kdekoli jinde.“

Taiji_Pardubice.jpg

Web:
Pletánek, Jan. Kurzy a cvičení : TAIJI, QIGONG, SHIATSU: Taijiquan, úrovně a varianty: Texty a články[online]. Pardubice, 2006. Dostupné z WWW: <http://taiji-pardubice.cz>. [q37] [s11]