Povídání o shiatsu, zdraví a Skutečnosti - Jan Pletánek„Tělo je výrazem našeho vědomí (mysli) a hmota je prakticky projekční plochou, není to místo, kde problém vzniká a proto není místem, kde se dá vyřešit. Ani bakterie ani záření nezpůsobují choroby, ale člověk je používá jako pomocné prostředky. Jedno indické přísloví praví:
Když chceš vědět, jaké jsi měl včera myšlenky, podívej se dnes na své tělo. Když chceš vědět, jak tvé tělo bude vypadat zítra, podívej se dnes na své myšlenky.‘“

povidani_Shiatsu_Jan_Pletanek.jpg

Kniha:
Pletánek, Jan. Povídání o shiatsu, zdraví a Skutečnosti: aneb Člověče, nezlob se![online]. Pardubice : MAXX Creative communication s. r. o., 2004. s. 55. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. ISBN: 80-903496-0-9. [q38] [s12]