Mapování taoistického těla - Louis KOMJATHY„Konečně, jak zjišťuje Schipper, „dítě zrozené ze spojení tkadleny a pasáka krav sváže dohromady jednotlivé mince tak, aby vytvořily Velký Vůz – hvězdu osudu, a tím vytvoří nový život pro tělo”. Obrázek Pasáka krav a Tkadleny nám tedy má připomenout, že dlouhodobá taoistická kultivace vede k transformované podobě bytosti, k odlišným ontologickým podmínkám, takže „můj osud je ve mně, ne ve hvězdách” (wo ming zai wo, bu zai tian). Velký Vůz (beidou) je v taoistické tradici často ztotožňován se základním směřováním čili „osudem” (ming).
V Neing tu toto souhvězdí není situováno do vnějšího vesmíru. Je zformováno a působí z adeptova vnitřního srdce, tj. mysli. Tím, že se adept plně věnuje kultivaci a transformaci, iniciuje posun ontologických podmínek: od běžné bytosti oddělené od Tao a předurčené k zániku, k Dokonalému, splývajícímu s Tao a překračujícímu proměnlivost světské identity. Adept vytváří a osídluje jiný vesmír nebo přinejmenším vesmír plně integruje s vlastní bytostí.“

Mapovani_taoistickeho_tela_Neing_tu_maly_nebesky_okruh_velky.jpg

Kniha:
KOMJATHY, Louis; Pletánek, Jan. Mapování taoistického těla: Popis diagramu Neing tu: Přeloženo z Taoistického magazínu[online]. Pardubice, 2010. s. 19. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q190] [s28]