Mapování taoistického těla - Louis KOMJATHY„Z Neing tu není jasné, zdali konečný cíl duchovního snažení je sjednocení s Tao a rozpuštění v Tao, nebo osvícení chápané jako zrození vnitřního vyzařování, nebo vytvoření jangového ducha, který přetrvá smrt fyzického těla. Ze souvislosti s podobnými systémy vnitřní alchymie, zvláště oněmi z doby pozdně imperiální, usuzujeme nejspíše na poslední možnost: jangový duch, odcházející při umírání korunním bodem, zobrazený v Neing tu jako perlička bílého světla nad hlavou.“

Mapovani_taoistickeho_tela_Neing_tu_maly_nebesky_okruh_velky.jpg

Kniha:
KOMJATHY, Louis; Pletánek, Jan. Mapování taoistického těla: Popis diagramu Neing tu: Přeloženo z Taoistického magazínu[online]. Pardubice, 2010. s. 19. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q196] [s28]