Mapování taoistického těla - Louis KOMJATHY„Celý vesmír je kontextem pro kultivaci a díky praxi se existence sama stává kosmickou. Jako je ukázáno na obrázku Neing tu, praktikující adept zjistí, že v těle jsou proudy, pole, lesy, chrámy a vzorce (schémata, konstelace). Tělo je kosmos a kosmos je tělo. Ačkoliv takové tradiční rozdělování jako „vesmír“ a „já“ nebo „externí“ a „interní“ je důležité pro začínající alchymistickou praxi, konečným výsledkem alchymistické transformace, zředění a možná taky toho, že se „stanu božským“, je aktivace Taoistického mystického těla, těla, které je všepřesahující (transpersonální) a naplněno posvátností Taa.“

Mapovani_taoistickeho_tela_Neing_tu_maly_nebesky_okruh_zeleny.jpg

Kniha:
KOMJATHY, Louis; Pletánek, Jan. Mapování taoistického těla: Popis diagramu Neing tu: Přeloženo z Taoistického magazínu[online]. Pardubice, 2010. s. 19. Dostupné z WWW: <taiji-pardubice.cz>. [q182] [s28]