ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER - SUN BU-ER„ZABITÍ DRAKA

[SUN BU-ER]
Když klid vrcholí, může vyvolat pohyb,
jin a jang se navzájem formují.
Popadněte nefritového tygra ve větru,
chytněte zlatého ptáka v měsíci.
Nespusťte z očí inkubační proces,
nespusťte z mysli průběh následování a
otočení.
Když přejdete stračí mosty,
alchymistická energie se vrací k peci.

[PŘEPIS]
Natažené se ohýbá, ohnuté natahuje.
Co se narodilo, umírá,
co zemřelo, musí se narodit.
Odcházení a přicházení bez rozdílu.
Zůstaň nepohnut,
v každém proudění je proudění opačným směrem.
Pokud je všemi směry to samé,
nalézáme střed.“

zabiti-draka.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q235] [s34]