ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER - SUN BU-ER„KULTIVACE DUCHA

[SUN BU-ER]
Památka na dobu před narozením
jednoho dne vstoupí do vašeho srdce.
Buďte opatrní, jako byste drželi plnou nádobu,
buďte jemní, jako byste hladili dítě.
Brána země by měla být pevně uzavřena,
vchody do nebe by měly být otevřeny jako první.
Omyjte dočista žluté výhonky
a na vrcholu hory hrom otřásá zemí.

[PŘEPIS]
Poznáváme, že jsme se nikdy nenarodili.
Jsou však věci říkané jen šeptem.
Našlapuj zlehka,
dotyk jemnější pápeří.
Země je tichá,
nebe ji rozeznívá.
Srdce se probouzí,
tělo i svět jsou v nás.“

14-basni-sun-bu-er.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q241] [s34]