ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER - SUN BU-ER„KONVERGENCE A OHEŇ

[SUN BU-ER]
V bodě, kdy je dech původního nebe plynulý,
byste měli rozlišovat začátek pohybu a klidu.
Jangové světlo byste měli stále více rozvíjet,
jinovou duši byste neměli nechat odletět.
Perla v jezírku obsahuje obrazy,
měsíc na vrcholku hory chrlí světlo.
Dvacet čtyři hodin denně nebuďte líní
a bohatě zavlažujte výhonky bylin.

[PŘEPIS]
V okamžiku kdy nádech a výdech probíhají současně,
pohyb probíhá bez vědomí pohybu
(klid a pohyb je to samé)
a stoupání a klesání jsou přítomny současně.
Otevři se uvnitř i ven.
Není okamžik mimo praxi,
každá myšlenka tvoří.“

14-basni-sun-bu-er.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q239] [s34]