ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER - SUN BU-ER„DECH PŮVODNÍHO NEBE

[SUN BU-ER]
Pokud chcete, aby se elixír vytvořil rychle,
nejprve se zbavte iluzorních stavů.
Pečlivě hlídejte duchovní lék,
s každým dechem se vraťte na začátek tvoření.
Energie se vrací a prochází třemi ostrovy,
duch se zapomínaje spojuje s původním.
Přicházet touto cestou a odcházet touto cestou,
není místo, které by nebylo vpravdě takové.

[PŘEPIS]
Neber svět ani sebe příliš vážně
a pokrok se brzy dostaví.
Nádech a výdech probíhají současně,
my se vracíme před počátek.
Mnohé je jedním
a pozornost se vrací do zdroje pozornosti.
Vše je ve mně, já jsem ve všem.
Vše je v pohybu a nic se nemění.

14-basni-sun-bu-er.jpg

Kniha:
SUN BU-ER. ČTRNÁCT BÁSNÍ SUN BU-ER: Přepsal Jan Pletánek[online]. s. 5. Dostupné z WWW: <http://www.taiji-pardubice.cz>. [q238] [s34]