Ayurveda : Umění bytí„Nejsme nikdy nemocní. Řekneme své mysli, že nechceme onemocnět, tak nejsme nikdy nemocní. Je to prosté.“

ayurveda.jpg

Film:
Ayurveda : Umění bytí: Pět prvků našeho těla ve viditelné i neviditelné podobě[online]. Pandora Film : ČT2 [cit. 2011-09-09]. Dostupné z WWW: <www.uloz.to>. [q8] [s2]